PROCES TRANZICIJE DETETA IZ PREDŠKOLSKE USTANOVE U ŠKOLU IZ UGLA RODITELJA

Glavni sadržaj članka

Kristina Žunić Slađana Zuković https://orcid.org/0000-0003-1159-8039

Apstrakt

U radu se razmatraju promene s kojima se roditelji suočavaju kada prelaze u novu fazu roditeljstva, specifičnosti njihovog delovanja tokom detetove tranzicije iz predškolske ustanove u školu, a u vezi sa tim i značaj tranzicione prakse za uključivanje roditelja u taj proces. Shodno tome, u radu su prikazani rezultati ispitivanja mišljenja roditelja o preprekama za njihovo intenzivnije uključivanje, kao i njihovi predlozi o načinima prevazilaženja tih prepreka i mogućnostima unapređenja detetove pripreme za polazak u školu. Uzorak su činili roditelji dece pripremnog predškolskog programa iz sledećih opština: Šabac, Valjevo, Loznica i Beograd. Nalazi do kojih se došlo ovim istraživanjem pokazuju da su roditelji kao prepreke intenzivnijem uključivanju u aktivnosti predškolske ustanove/škole identifikovali socioekonomske i zdravstvene poteškoće, radno vreme i prirodu posla, teorganizacione poteškoće unutar porodice. Kao pitanja kojima je potrebno posvetiti posebnu pažnju kako bi se olakšao detetov prelazak iz predškolske ustanove u školu roditelji su izdvojili domen detetove spremnosti za školu, uspostavljanje kontinuiteta u uticajima razvojnih okruženja, kao i klimu obrazovne ustanove. Predlozi koje su roditelji dali pružaju uvid u potrebe roditelja i dece tokom ovog tranzicionog perioda. Dobijeni rezultati mogu predstavljati polazište za koncipiranje tzv. tranzicionih programa koji u većoj meri uvažavaju mogućnosti i potrebe roditelja tokom detetove tranzicije iz predškolske ustanove u školu.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci

Reference

Benveniste, J. (2013). A Practice Guide for Working with Families form Pre-Birth to Eight Years: Engaging Families in the Early Childhood Development Story. Education Services Australia Ltd.

Bohan-Baker, M., & Little, P. (2002). The Transition to Kindergarten: A Review of Current Research and Promising Practices to Involve Families. Harvard Family Research Project.

Bornstein, M. H., & Sawyer, J. (2006). Family Systems. In K. McCartney & D. Phillips (Eds.), Blackwell Handbook of Early Childhood Development (pp. 381-398). Blackwell Publishing.

Dockett, S., & Perry, B. (2007). Transitions to School: Perceptions, Expectations, Experiences. UNSW Press.

Dockett, S., & Perry, B. (2013). Families and the Transitions to School. In K. Margetts & A. Kienig (Eds.), International Perspectives on Transition to School: Reconceptualising Beliefs, Policy and Practice (pp. 111-121). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203111802

Giallo, R., Treyvaud, K., Matthews, J., & Kienhuis, M. (2010). Making the Transition to Primary School: An Evaluation of a Transition Program for Parents. Australian Journal of Education & Developmental Psychology, 10, 1-17.

Griebel, W., & Niesel, R. (2013). The Development of Parents in Their First Childˈs Transition to Primary School. In K. Margetts & A. Kienig (Eds.), International Perspectives on Transition to School: Reconceptualising Beliefs, Policy and Practice (pp. 101-110). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203111802

Johansson, I. (2003). Parents’ Views of Transition to School and Their Influence in This Process. In H. Fabian & A.-W. Dunlop (Eds.), Transitions in the Early Years: Debating Continuity andProgression for Young Childrenin Early Education (pp. 64-75). Routledge Falmer, Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9780203519851

King, M. (2011). Transition in the Classroom. In D. M. Laverick & M. R. Jalongo (Eds.), Transitions to Early Care and Education: International Perspectives on Making Schools Ready for Young Children - Educating the Young Child, Vol. 4: Advances in Theory and Research, Implications for Practice (pp. 87-92). Springer.

Klemenović, J. (2014). Spremnost za školu u inkluzivnom kontekstu. Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Ljubetić, M. (2012). Nosi li dobre roditelje roda?! Odgovorno roditeljstvo za kompetentno dijete. Profil International.

Ljubetić, M. (2013). Partnerstvo obitelji, vrtića i škole: Vježbe, zadatci, primeri. Školska knjiga.

Margetts, K. (2003). Planning Transition Programmes. In H. Fabian & A.-W. Dunlop (Ed.), Transitions in the Early Years: Debating Continuity and Progression for Young Childrenin Early Education (pp. 111-122). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203519851

McGilp, J. (2001). Lifelong Learning: Schools and the Parental Contribution in Australia. In F. Smit, K. van der Wolf & P. Sleegers (Eds.), A Bridge to the Future: Collaboration between Parents, Schools and Communities (pp. 117-124). Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen.

McTaggart, P., & Sanders, M. R. (2003). The Transition to School Project: Results from the Classroom. Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health, 2(3), 1-12. https://doi.org/10.5172/jamh.2.3.144

Mihić, I., Rajić, M., Miroslavljević, S., Stojić, O. i Lukovnjak, S. (2016). Kućne posete porodicama – primer dobre prakse u seoskom vrtiću. Pedagoška stvarnost, 62(3), 397-411.

Murray, E., McFarland-Piazza, L., & Harrison, L. J. (2015). Changing Patterns of Parent–Teacher Communication and Parent Involvement from Preschool to School. Early Child Development and Care, 185(7), 1031-1052. https://doi.org/10.1080/03004430.2014.975223

O'Toole, L., Kiely, J., McGillicuddy, D., O'Brien, E. Z., & O’Keeffe, C. (2019). Parental Involvement, Engagement and Partnership in their Children’s Education during the Primary School Years. National Parents Council.

Pianta, R. C., Kraft-Sayre, M., Rimm-Kaufman, S., Gercke, N., & Higgins, T. (2001). Collaboration in Building Partnerships Between Families and Schools: The National Center for Early Development and Learning’s Kindergarten Transition Intervention. Early Childhood Research Quarterly, 16(1), 117–132. https://doi.org/10.1016/S0885-2006(01)00089-8

Polovina, N. (2009). Priprema roditelja za detetov polazak u školu. Nastava i vaspitanje, 58(1), 91-103.

Reichmann, E. (2011/2012). The Transition from German Kindergarten to Primary School: Parents´ Role in the Transition Process. International Journal of Transitions in Childhood, 5, 22-32.

Vellymalay, S. K. N. (2013). Effects of Family Size on Parental Involvement in Their Children’s Education. Journal of Human Capital Development, 6(2), 99-114.

Zuković, S. (2012). Porodica kao sistem – funkcionalnost i resursi osnaživanja. Pedagoško društvo Vojvodine.

Zuković, S. i Milošević, T. (2019). Značaj osnaživanja i aktivnog uključivanja porodice tokom tranzicije deteta u školu. Inovacije u nastavi, 32(1), 53–63. https://doi.org/10.5937/inovacije1901053Z