Ohrabrujemo naučne bibliotekare da uvrste ovaj časopis u listu bibliotečkih časopisa. Može biti vredno da se napomene da ovaj časopis koristi sistem otvorenog koda za objavljivanje koji je pogodan za biblioteke za njihove fakultetske članove da ga koriste sa časopisima u kojima su uključeni u procesu redakcije (see Open Journal Systems).