Podnošenje članaka za objavljivanje u časopisu Zbornik Odseka za pedagogiju podrazumeva poštovanje određenih etičkih principa. Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu usvojio je Etički kodeks u izdavanju radova i sprečavanju zloupotrebe podataka, koji definiše odgovoran pristup procesu objavljivanja naučnih radova