Zbornik Odseka za pedagogiju je časopis otvorenog pristupa (Open Access Journal) što podrazumeva da pojedinci i institucije imaju slobodan, besplatan i neograničen pristup celokupnom sadržaju članaka. Korisnicima je omogućeno da čitaju, preuzimaju, štampaju, distribuiraju, kopiraju, pretražuju ili pristupaju tekstovima časopisa, kao i da ih koriste u bilo koje druge zakonski dozvoljene svrhe bez traženja prethodnog odobrenja od izdavača ili autora, što je u skladu sa licencom Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0). Jedina obaveza korisnika je da delo ispravno citira. Autori i autorke radova objavljenih u Zborniku Odseka za pedagogiju zadržavaju svoje autorsko pravo.