RAZVOJ GOVORA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Glavni sadržaj članka

Nina Mance https://orcid.org/0000-0001-8514-7658 Barbara Lamot

Apstrakt

Razvoj govora je veoma važan i kompleksan proces koji je pod uticajem različitih faktora. Od rođenja dete je okruženo zvukovima iz okruženja. Da bi dete moglo da progovori, neophodno je vreme i interakcija sa drugima. Dete najčešće iskusi prve interakcije sa roditeljima, čija je uloga da obezbede detetu sigurno i stimulativno okruženje koje podstiče govor i da se brinu o razvoju govora kod deteta. Kako dete raste upoznaje druge ljude, najčešće vaspitače i decu u obrazovnim grupama u koje je uključeno. Međutim, postoje deca koja dobro čuju, imaju očekivani kognitivni razvoj i dobrog su zdravlja, ali ipak pokazuju određene devijacije u odnosu na pravilan razvoj govora. Smatra se da ova deca prate regularan razvoj govora, samo što se taj razvoj odvija sporije. Značajne devijacije u odnosu na očekivan razvoja govora otežavaju komunikaciju već od prvih godina života, što može da uzrokuje niža postignuća u školi.


Opšte je poznato da deca uče kroz igru koja, pored toga što sadrži element zabave, pruža i mnoge benefite za dete. Pored okruženja, govorne igre imaju značajnu ulogu u razvoju govora i veština govora. Igranje govornih igara utiče na detetovu aktivnost i treniranje govora, posebno ukoliko je dete suočeno sa problemima artikulicije govora ili drugih govornih teškoća u ranom uzrastu. Cilj ovog rada jeste da se podigne svest o važnosti implementacije govornih igara u predškolskim ustanovama i u dečije okruženje za njihov normalan razvoj. Govorne igre mogu da omoguće deci sa govornim poteškoćama da uspešno prevazilaze potencijalne izazove.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci

Reference

Apel, K. & Masterson, J.J. (2004). Jezik i govor od rođenja do 6. godine – Od glasanja do početne pismenosti – potpuni vodič za roditelje i odgojitelje [Language and Speech from Birth to the Age of 6 - From Voicing to Early Literacy - The Complete Guide for Parents and Educators]. Ostvarenje d.o.o.

Boekaerts, M. and Cascallar, E. (2006) How Far Have We Moved Toward the Integration of Theory and Practice in Self-Regulation? Educational Psychology Review, 18 (3), 199–210. https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s10648-006-9013-4

Čudina – Obradović, M. (2008). Igrom do čitanja. Igre i aktivnosti za razvijanje vještina čitanja [Through play to reading. Games and activities to develop reading skills]. Školska knjiga.

Kologranić Belić L., Matić, A., Olujić, M. i Srebačić, I. (2015). Jezični, govorni i komunikacijski poremećaji djece predškolske i školske dobi [Language, speech and communication disorders of children of preschool and school age]. U: J. Kuvač Kraljević (Ur.), Priručnik za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezičnim teškoćama (str. 64-77). Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Kuvač Kraljević, J. & Kologranić Belić L. (2015). Rani jezični razvoj [Early language development]. U: J. Kuvač Kraljević (Ur.), Priručnik za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezičnim teškoćama (str. 24-34). Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Kuvač, J. & Palmović, M. (2007). Metodologija istraživanja dječjeg jezika [Methodology of children's language research]. Naklada Slap.

Miljak, A. (1984). Uloga komunikacije u razvoju govora djece predškolske dobi [The role of communication in the speech development of preschool children]. Školske novine.

Osmanova, G. (2010). Sto pedeset igara prstićima [One hundred and fifty games using fingers]. Planet Zoe d.o.o.

Peti-Stantić, A. & Velički, V. (2008). Jezične igre za velike i male [Language games for young and old]. Alfa d.d.

Petrović-Sočo, B. (1997). Dijete, odgajatelj i slikovnica: akcijsko istraživanje [The child, the educator and the picture book: action research]. Alineja d.d.

Posokhova, I. (1999). Razvoj govora i prevencija govornih poremećaja u djece [Speech development and prevention of speech disorders in children]. Ostvarenje d.o.o.

Posokhova, I. (2010). Dvjesto logopedskih igara [Two hundred speech therapy games]. Planet Zoe d.o.o.

Velički, V. & Katarinčić, I. (2011). Stihovi u pokretu [Verses in motion]. Alfa d.o.o.

Vrsaljko, S. & Paleka, P. (2018). Pregled ranoga govorno-jezičnoga razvoja [Overview of early speech - language development]. Magistra Iadertina, 13(1), 139-159. https://doi.org/10.15291/magistra.2824

Zimmerman, B.J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational Psychology, 81(3), 329-339. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.81.3.329