OSPOSOBLJENOST NASTAVNIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA REALIZACIJU NASTAVE NA DALJINU I NJIHOV UČINAK TOKOM PANDEMIJE VIRUSA KORONA

Glavni sadržaj članka

Jovana Dakić Milica Andevski

Apstrakt

Pojavom virusa korona i proglašenjem vanrednog stanja u našoj zemlji nastava se iz učionice premestila na televizore, u različite kompjuterske programe, na internet i društvene mreže. Na test je stavljena informatička pismenost učesnika nastavnog procesa, kao i njihova sposobnost da informaciono-komunikacionu tehnologiju implementiraju u nastavu i upotrebljavaju je na najkvalitetniji mogući način. U skladu sa tim je bilo neophodno ispitati osposobljenost učesnika nastavnog procesa za realizaciju nastave na daljinu. Cilj ovog istraživanja je bio ispitivanje osposobljenosti nastavnika osnovnih škola za realizaciju nastave na daljinu. Upotrebom deskriptivne naučno-istraživačke metode analizirani su podaci prikupljeni tehnikama skaliranja i anketiranja. Rezultati istraživanja su pokazali da su nastavnici imali pristup adekvatnoj opremi i tehničkoj podršci, da su bili zadovoljni nastavom na daljinu, ali da se nisu osećali spremno za prelazak na nastavu na daljinu. Kao najveću poteškoću sa kojom su se suočavali tokom realizacije nastave na daljinu nastavnici su izdvojili komunikaciju sa učenicima i nedostatak povratne informacije. Zaključuje se da je komunikacija između nastavnika i učenika jedan od glavnih aspekata nastave na daljinu koji je neophodno detaljnije istraživati. Doprinos istraživanja se ogleda u boljem razumevanju perspektive nastavnika u oviru nastave na daljinu, kao jedne od osnova za unapređivanje ovakvog vida nastave.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci

Reference

Bulatović, G., Bulatović, Lj. i Arsenijević, O. (2012). Konektivizam kao teorijska osnova učenja na internetu. U: D. Golubović (Ur.), Zbornik radova naučno-stručnog skupa Tehnika i informatika u obrazovanju, (str. 703–711). Čačak: Tehnički fakultet.

Downes, S. (2012). Connectivism and Connective Knowledge. Canada: National Research Council.

Duke, B., Harper, G., & Johnston, M. (2013). Connectivism as a digital age learning theory. In: P. Blessinger & K. Petrova (Eds.), The International HETL Review Special Issue, (str. 4–13). New York: The International HETL Association.

Đorđević, J. (2012). Humanistička pedagogija i vaspitanje. Pedagoška stvarnost, 4, 601–604.

Savez učitelja Republike Srbije (2010). Iskustva i stavovi zaposlenih u osnovnim školama o realizaciji onlajn nastave. Preuzeto 15. juna 2022. sa https://www.surs.org.rs/uciteljijada/301-istrazivanje-iskustva-i-stavovi-zaposlenih-u-osnovnim-skolama-o-realizaciji-onlajn-nastave.html

Kalamković, S., Halaši, T. i Kalamković, M. (2013). Učenje na daljinu primjenjeno u nastavi osnovne škole. Croatian Journal of Education, 15(3), 251–269.

Mandić, D. (2003). Obrazovanje na daljinu. Univerzitet u Beogradu.

Savićević, D. (2002). Filozofski osnovi andragogije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Sherry, L. (1995). Issues in Distance Learning. International Jl. of Educational Telecommunications, 1(4), 337–365.

Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3–10.

Stojanović, D. (2020). Analiza realizacije učenja na daljinu u Srbiji za vreme pandemije virusa Covid-19. U P. Mitić i D. Marjanović (Ur.), Black swan in the world economy (str.121–140). Beograd: Institut ekonomskih nauka.

Vilotijević, M. (1999). Didaktika: Didaktičke teorije i teorije učenja. Beograd: Naučna knjiga.

Vučetić, I., Vasojević, N. i Kirin, S. (2020). Mišljenje učenika srednjih škola u Srbiji o prednostima onlajn učenja tokom pandemije Kovid-19. Nastava i vaspitanje, 69(3), 345–359.

Wu, Y. C., Chen, C. S., & Chan, Y. J. (2020). The outbreak of Covid-19: an overview. J Chin Med Assoc., 83(3), 217–220.