KOMPETENCIJE PEDAGOGA ZA AKTIVNOSTI PROFESIONALNOG ZAGOVARANJA / ZASTUPANJA

Glavni sadržaj članka

Senka Slijepčević Slađana Zuković

Apstrakt

Cilj ovog rada jeste da se čitaocima približi pojam profesionalnog zagovaranja / zastupanja u kontekstu profesije pedagoga i pedagoške delatnosti. Profesionalno zagovaranje predstavlja pokretač socijalne promene i obuhvata niz aktivnosti koje izmđu ostalog mogu imati za cilj unapređivanje statusa profesije. Profesionalna uloga pedagoga je multidimenzionalna i zahteva delovanje na više nivoa. Teorija ekoloških sistema zbog toga predstavlja dobru osnovu za sagledavanje ove centralne uloge pedagoga. U radu su predstavljene aktivnosti profesionalnog zagovaranja u mikrosistemu, mezosistemu, egzosistemu i makrosistemu, sa akcentovanjem različitih domena u kojima je moguće zastupati interese profesije pedagoga, kao i sa akcentovanjem različitih ljudskih i materijalnih resursa koje postoje u svakom sistemskom okruženju. Pored toga, u radu su razmatrane različite klasifikacije kompetencija za zagovaranje u kojima su predstavljena znanja, veštine i osobine ličnosti koje su pedagogu potrebne za uspešno zastupanje određene ideje i postizanje postavljenog cilja. U radu se zaključuje da pedagog treba da razvija opšte i za zagovaranje specifične kompetencije, ali i da kroz samorefleksiju identifikuje svojstva ličnosti i navike koje mogu da mu predstavljaju prepreke u procesu zagovaranja kako bi mogao da ih otkloni i razvije ona svojstva ličnosti koja doprinose uspešnom sprovođenju ove aktivnosti.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci

Reference

Anderson, K. (2002). A Response to Common Themes in School Counseling. Professional School Counseling, 5(5), 315–321.

Brat, M., O’Hara, C., McGhee, C. M., & Chang, C. Y. (2016). Promoting Professional Counselor Advocacy Through Professional Identity Development Efforts in Counselor Education. Journal of Counselor Leadership and Advocacy, 3(1), 62-70. https://doi.org/10.1080/2326716X.2016.1145560

Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological model of human development. In: T. Husten & T. N. Poslethewaite (Eds.), International Encyclopedia of Education (2nd ed., pp. 37–43). New York: Elsevier.

Cigrand, D. L., Havlik, S. G., Malott, K. M., & Jones, S. G. (2015). School Counselors United in Professional Advocacy: A Systems Model. Journal of School Counseling, 13(8), 1–48.

Crossley, J., & Vivekananda-Schmidt, P. (2009). The development and evaluation of a Professional Self Identity Questionnaire to measure evolving professional self-identity in health and social care students. Medical Teacher, 31(12), e603–e607. https://doi.org/10.3109/01421590903193547

Haskins, N. H., & Singh, A. (2016). Advocacy Competency of School Counselors: An Exploratory Factor Analysis. Professional School Counseling, 20(1), 149–158. https://doi.org/10.5330/1096-2409-20.1.149

Healey, A. C., & Hays, D. G. (2011). Defining counseling professional identity from a gendered perspective: Role conflict and development. Professional Issues in Counseling, 11, 9–23.

Krnjaja, Ž. (2014). Pedagog kao istraživač. U: N. Matović, V. Spasenović i R. Antonijević (ured.), Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju (str. 8–15). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Lewis, J., Arnold, M. S., House, R., & Toporek, R. (2003). ACA Advocacy competencies. Retrieved: 10 June 2022 from http://www.counseling.org/Publications

Moss, P. (2006). Structures, Understandings and Discourses: Possibilities for Re-Envisioning the Early Childhood Worker. Contemporary Issues in Early Childhood, 7(1), 30–41. https://doi.org/10.2304/ciec.2006.7.1.30

Myers, J. E., Sweeney, T. J., & White, V. E. (2002). Advocacy for Counseling and Counselors: A Professional Imperative. Journal of Counseling & Development, 80(4), 394–402. https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2002.tb00205.x

Pavlović Breneselović, D. (2013). Čemu služi pedagog - Priča u tri slike. U Ž. Krnjaja, D. Pavlović Breneselović i K. Popović (ured.), Pedagog između teorije i prakse—Zbornik radova (str. 18–26). Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Ratts, M. J., & Ford, A. (2010). Advocacy Competencies Self-Assessment (ACSA) Survey©: A tool for measuring advocacy competence. In M. J. Ratts, R. L. Toporek, & J. A. Lewis (Eds.), ACA advocacy competencies: A social justice framework for counselors (pp. 21–26). Alexandria, VA: American Counseling Association.

Slijepčević, S. (2021). Determinante razvoja profesionalnog identiteta školskog pedagoga [Neobjavljena doktorska disertacija]. Univerzitet u Novom Sadu.

Spasenović, V. i Hebib, E. (2014). Kako inicijalno obrazovanje i zahtevi prakse doprinose izgradnji profesionalnog identiteta pedagoga. U: N. Matović, V. Spasenović i R. Antonijević (ured.), Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju (str. 2–7). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Stamatović, J. i Milošević, A. (2014). Istraživačka uloga pedagoga u savremenoj školi. U: N. Matović, V. Spasenović i R. Antonijević (Ur.), Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju (str. 63–70). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Šućur, Z. (2011). Kako socijalni pedagozi u Hrvatskoj vide društveni i profesionalni status vlastite struke? In Z. Poldrugač, D. Bouillet, & N. Ricijaš (Eds.), Socijalna pedagogija: Znanost, profesija i praksa u Hrvatskoj (pp. 2019–2228). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

Trusty, J., & Brown, D. (2005). Advocacy competencies for professional school counselors. Professional School Counseling, 8(3), 259–265.

Zuković, S. (2017). Savetodavni rad u institucijama vaspitanja i obrazovanja – teorijski i praktični aspekti. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Zuković, S. (2012). Porodica kao sistem – funkcionalnost i resursi osnaživanja. Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine.