INTERAKCIJSKO-KOMUNIKACIJSKI PROCES U NASTAVI I ŠKOLSKO POSTIGNUĆE UČENIKA

Glavni sadržaj članka

Lana Tomčić Milica Andevski

Apstrakt

Razredna klima predstavlja jedan od bitnih faktora koji utiče na školsko postignuće učenika. Kako je reč o kompleksnom fenomenu koji uključuje brojne elemente, fokus u ovom radu stavljen je na interakcijsko-komunikacijski proces u nastavi. Cilj rada je da se kroz teorijsku analizu determinišu elementi interakcijsko-komunikacijskog procesa u nastavi koji doprinose poboljšanju školskog postignuća učenika, odnosno sprečavanju školskog neuspeha. Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju da su u značajnoj meri vaspitni stil nastavnika i interpersonalna komunikacija elementi interakcijsko-komunikacijskog procesa koji utiču na školsko postignuće učenika. Iz tog razloga, u radu se najpre razmatraju ovi elementi, gde se poseban akcenat stavlja na verbalnu i neverbalnu komunikaciju, kao glavne odlike interpersonalne komunikacije u nastavnom procesu. Sledeći deo rada je posvećen prikazu rezultata dosadašnjih istraživanja o nivoima i vrstama interakcijske povezanosti u nastavi i njenog uticaja na školsko postignuća učenika. Zaključuje se da bi u nastavi trebalo da budu zastupljeni demokratski stil rukovođenja i podržavajuće-otvoreno-saradnička komunikacijska klima kroz koje bi nastavnik primereno koristio verbalnu komunikaciju i osvestio važnost praćenja i uvažavanja neverbalne komunikacije kako bi doprineo prevenciji, odnosno sprečavanju školskog neuspeha.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci
Biografije autora

##submission.authorWithAffiliation##

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

##submission.authorWithAffiliation##

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Reference

Bambaeeroo, F., & Shokrpour, N. (2017). The Impact of the teachers’ non-verbal communication on success in teaching. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 5(2), 51–59.

Benzer, A. (2012). Teachers’ opinions about the use of body language. Education, 123(3), 467–473.

Božić, B. (2015). Stvarno i poželjno razredno ozračje u osnovnoj školi. Život i škola, LXI (1), 93–100.

Bratanić, M., i Maršić, T. (2004). Relacije između gledišta učenika o nastavniku i uspjeha u učenju. Napredak, 145(2), 133–144.

Ivanek, P., Musić, H., Mikić, B., i Džbirić, Dž. (2011). Razredna klima u funkciji stvaranja kvalitetne komunikacije i interakcije u nastavi. Sportski logos, 9(16–17), 59–63.

Ivanek, P., Mikić, B., i Karabašić, J. (2012). Razredna klima kao faktor sukoba u komunikaciji između učenika i nastavnika. Sportske nauke i zdravlje, 2(1), 65–74.

Jagić, S., i Jurčić, M. (2006). Razredno-nastavno ozračje i zadovoljstvo učenika nastavom. Acta Iadertina, 3, 29–43.

Juričić, M. (2006). Učenikovo opterećenje nastavom i razredno-nastavno ozračje. Odgojne znanosti, 2(2), 329–346.

Kevereski, LJ. (2011). Komunikacija u školi danas putokaz za sutra. Pedagoška stvarnost, LVII (5–6), 521–527.

Kostović, S. (2005). Vaspitni stil nastavnika. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.

Krstić, K. (2015). Attachment in the student-teacher relationship as a factor of school achievement. Teaching Innovations, 28(3), 167–188.

Lalić-Vučetić, N. (2008). Kvalitet komunikacije između nastavnika i učenika i primena podsticajnih mera. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 40(1), 122–136.

Mustafičić, N. (2013). Verbalna i neverbalna komunikacija kao najznačajniji faktor u kvalitetnoj interakciji nastavnik-učenik. Preuzeto 20. aprila 2020. sa http://www.quality.unze.ba/zbornici/QUALITY%202013/ 69-Q13- 117.pdf

Prušević-Sadović, F. R., i Šehović, S. F. (2017). Zastupljenost verbalne aktivnosti učenika u nastavnom procesu. Inovacije u nastavi, XXX (4), 116–124.

Radojević, T. (2015). Pedagoški aspekti razvijanja komunikacionih kompetencija učenika u osnovnoj školi (doktorska disertacija). Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet.

Shams, F., Khan, N., Zainab, B., Shah, K., & Farid, N. (2016). Non-verbal communication and its effect on students at secondary level in District Buner, Pakistan. Language in India, 16(2), 59–66.

Spasenović, V. (2004). Prosocijalno ponašanje i školsko postignuće učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 36, 131–150.

Sutiyatno, S. (2018). The effect of teacher’s verbal communication and non-verbal communication on students’ english achievement. Journal of Language Teaching and Research, 9(2), 430–437.

Šimić-Šašić, S. i Sorić, I. (2011). Kvaliteta interakcije nastavnik-učenik: povezanost s komponentama samoreguliranog učenja, ispitnom anksioznošću i školskim uspjehom. Suvremena psihologija, 14(1), 35–55.

Šimić-Šašić, S. (2011). Interakcija nastavnik-učenik: teorije i mjerenje. Psihologijske teme, 20(2), 233–260.

Zibar-Komarica, V. (1993). Neuspjeh u školi. Zagreb: Školska knjiga.

Zukorlić, M. S. (2016). Pedagoška komunikacija u funkciji razvoja socijalne kompetencije učenika. Inovacije u nastavi, XXIX (1), 92–104.

Zukorlić, M. S. i Osmanlić, I. A. (2017). Nivoi interaktivne povezanosti učenika i nastavnika u nastavi. Inovacije u nastavi, XXX (2), 172–181.