OBRAZOVNI SISTEM KRALJEVINE DANSKE

Glavni sadržaj članka

Ana Vujkov Milica Andevski

Apstrakt

Od davnina, pa sve do danas, vaspitanje i obrazovanje predstavljaju značajan faktor razvoja ljudskog društva. Veliki broj država iz tog razloga ulaže sve dostupne resurse u istraživanje i unapređivanje vaspitno-obrazovnih sistema. Ipak, unapređenje vaspitno-obrazovnog sistema jedne države nije ni malo lak posao i pred njene stručnjake postavlja se izuzetno važan i obiman zadatak. Posebno je teško implementirati ideje i metode koje nikada ranije nisu bile implementirane, a sprovođenje zamišljenog u delo često iziskuje različite resurse, bez nužne garancije za uspeh. Upravo zato veliki broj zemalja odlučuje se na pokretanje saradnje sa drugim državama u svetu u želji da se ostvari razmena znanja i iskustava između stručnjaka zaposlenih u različitim vaspitno-obrazovnim sistemima. Neretko, kao rezultat ovakvih susreta i razmena, nastaju i komparativne analize vaspitno-obrazovnih sistema koje uključuju dve ili više zemalja u svetu. Ovakav način razmene doprinosi boljem razumevanju vaspitno-obrazovnog sistema matične i strane zemlje, ali i uviđanju prednosti i mana različitih obrazovnih sistema i pronalaženju načina za njihovo unapređivanje, kao i prostora za implementaciju željenih komponenti sistema druge zemlje. Upravo iz ovih razloga, cilj rada je sagledavanje sistema vaspitanja i obrazovanja Kraljevine Danske sa posebnim osvrtom na prednosti i mane vaspitno-obrazovna sistema.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci

Reference

Agerbaek, S. (2017). International students’ survival guide to life in Denmark. Copenhnagen: Copenhagen Business School.

Gymnasieskolernes Rektorforening (2013). The “Gymnasium”- A Danish upper secondary education. Copenhagen: Gymnasieskolernes Rektorforening.

Havelka, М. (2003). Visoko obrazovanje u Hrvatskoj i europskim zemljama. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

Ministry of children and education (2019). København: The Danish Ministry of Education. Retrieved 20. 03. 2019 from: https://eng.uvm.dk/upper-secondary-education/national-upper-secondary-education-programmes/the-higher-preparatory-examination--hf-

Мuhic, A. (2020). Primjena šumske pedagogije u vrtiću, Diplomski rad. Pula: Sveučilište Jurja Dobre u Puli.

OECD (2020). Education policy outlook: Denmark. Paris: OECD Publishing

OECD (2018). Denmark: Country Note - PISA 2018. Paris: OECD Publishing.

The Danish ministry of education (2010). Welcome to the Danish Folkeskole. København: Danish Ministry of Education.

The Ministry of children and education (2012). Education and training in Denmark. København: Ministry of Children and Education.

The Ministry of children and education. (2020). København: The Danish Ministry of Education. Retrieved 09. 01. 2020 from the Web site:https://eng.uvm.dk/general-overview/overview-of-the-danish-education-system

The Ministry of children and education (2019). København: The Danish Ministry of Education. Retrieved 20. 03. 2019 from the Web site: https://eng.uvm.dk/upper-secondary-education/national-upper-secondary-education-programmes/the-higher-preparatory-examination--hf-

UNESCO, IBoE. (2012). World data on education principles and general objectives of education. Paris: UNESCO.

Wachter, T. (2016). AT, SRO und SRP: Eine Untersuchung des dänisches Schulwesens mit Fokus auf Mathematik als Bestandteil fächerübergreifender Maßnahmen, Masterarbeit, Graz: Karl-Franzens-Universität.

Wiliams-Siegfresend, J. (2017). The Danish forest school approach. In: Early Horizon Magazine, 6(1). Australia: ASG Publishing.