STAVOVI UČENIKA NIŽIH RAZREDA O OSOBINAMA SVOJIH UČITELJA

Glavni sadržaj članka

Maja Perdan Ilić Jelena Đermanov Dragana Marić

Apstrakt

Učitelj je ključni faktor uspešnosti promena u vaspitno-obrazovnom radu. Da bi došlo do željene promene, učitelju/nastavniku su potrebna mišljenja učenika o njegovim osobinama. Ovaj rad prikazuje rezultate empirijskog istraživanje na uzorku od 185 učenika drugog, trećeg, četvrtog i petog razreda, čiji je cilj ispitivanje razlika u stavovima učenika o osobinama svojih učitelja. Model osobina nastavnika koji smo koristili u istraživanju razvio je Nenad Suzić, a to su odnos prema učenicima i nastavi, stil i način rada u nastavi i nastavnik kao ličnost.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci

Reference

Arnon, S., & Reichel. N. (2007). Who is the ideal teacher? Am I? Similarity and difference in perception of students of education regarding the qualities of a good teacher and of their own qualities as teachers. Teachers and Teaching, 13(5), 441-464

Bakx, A., Koopman, M., de Krujif, J., & den Brok, P. (2015). Primary school pupils’views of characteristics of good primary school teachers: An exploratory, open approach for investigating pupils’ perceptions, Teachers and Teaching21(5) 543-564

Beishuizen, J., Hof, E., Van Putten, C., Bouwmeester, S., & Asscher, J. (2001). Students’ and teachers’ cognitions about good teachers. British Journal of Educational Psychology, 71, 185–201.

Benekos, P. J. (2016). How to be a good teacher: Passion, person, and pedagogy, Journal of Criminal Justice Education, 27(2), 225–237.

Bjekić, D. (1999). Profesionalni razvoj nastavnika.Užice: Učiteljski fakultet.

Branković, D. i Ilić. M. (2004). Osnovi pedagogije. Banja Luka: Comesgrafika.

Đigić, G. (2017). Upravljanje razredom – savremeni pristup psihologiji nastavnika. Niš: Filozofski fakultet u Nišu.

Đorđević, J. (1985). Ličnost nastavnika i vaspitanje učenika. Nastava i vaspitanje,1, 57–69.

Đorđević, B. i Đorđević, J. (1988). Učenici o svojstvima nastavnika. Beograd: Prosveta.

Evans, K. M. (1959). The teacher pupil relationship, Educational Research, 2(1), 3–8.

Fontana D. (1981). Teacher personality and characteristics. In: Psychology for Teachers. Psychology for Professional Groups. London: Palgrave. https://doi.org/10.1007/978-1-349-16944-3_17

Kostović, S. (2005). Vaspitni stil nastavnika. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.

Kostović, S. (2008). Pigmalion u razredu. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Kostović, S. i Đermanov, J. (2008). Svojstva nastavnika kao determinanta vođenja vaspitno obrazovnog procesa, U: Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, od „društva znanja ka društvu obrazovanja“: Evropski okviri kompatibilnosti obrazovnih standarda (199–216). Filozofski fakultet, Novi Sad: Odsek za pedagogiju.

Milošević, A. (2015). Stilovi rada savremenog nastavnika. Užice: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

Pavlović, J. i Tošić-Rudić, M. (2009). Mišljenje učenika o osobinama nastavnika. Nastava i vaspitanje, 3, 458–468.

Perućica, R., Zečević, I. i Kalajdžić, O. (2016). Razlike u učeničkim procjenama stilova rada nastavnika zavisno od opšteg školskog uspjeha. Nova škola, 11 (2), 113–119.

Reichel, N., & Arnon, S. (2009). A multicultural view of the good teacher in Israel. Teachers and Teaching, 15(1), 59–85.

Simeunović, V. i Spasojević, P.( 2005). Savremene didaktičke teme. Bijeljina: Pedagoški fakultet.

Suzić, N. (1995). Osobine nastavnika i odnos učenika prema nastavi. Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka.

Suzić, N. (2005). Pedagogija za XXI vijek. Banja Luka: TT –Centar.