UČENJE U MUZEJU U SVETLU KONSTRUKTIVISTIČKE TEORIJSKE OSNOVE

Glavni sadržaj članka

Olja Džinkić Jovana Milutinović

Apstrakt

U radu se polazi od stava da muzeji poseduju značajni potencijal za učenje. U skorije vreme, uticaj konstruktivističke teorije na muzej je veliki, što se naročito odražava na područje obrazovnog rada. U tom okviru, u tekstu se teorijski analizira konstruktivistički pristup obrazovanju i učenju u muzeju. Cilj rada odnosi se na razmatranje i sagledavanje mogućnosti i značaja primene konstruktivizma u obrazovnom radu i procesu učenja u muzeju. Najpre se istražuju ključna polazišta konstruktivizma i daje pregled teorija baziranih na iskustvu, teorija koje su ostavile značajan trag u obrazovnoj praksi muzeja. Takođe, predstavljaju se istraživački nalazi o efektima primene konstruktivističke teorije u obrazovnom radu muzeja. Zaključuje se da primena konstruktivizma kao teorijske osnove obrazovnog rada u muzeju donosi značajne pedagoške podsticaje: muzej se prilagođava potrebama i interesovanjima posetilaca, muzejska iskustva približavaju se svakodnevnom životu i povezuju sa njim, sadržaji se izlažu na interesantan način te se obezbeđuju autentična iskustva učenja.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci

Reference

Andre, L., Durksen, T., & Volman, L. M. (2017). Museum as avenues of learning for children: A decade of research. Learning Environments Research, 20(1), 47-76.

Bamberger, Y., & Tal, T. (2007). Learning in a personal context: Levels of choice in a free choice learning environment in science and natural history museums. Science Education, 91(1), 75-95.

Bruner, Dž. (2000). Kultura obrazovanja. Zagreb: Educa.

Djui, Dž. (1970). Vaspitanje i demokratija – uvod u filozofiju vaspitanja. Cetinje: Obod.

Falk, J. H., Scott, C., Dierking, L., Rennie, L., & Jones, M. C. (2004). Interactives and visitor learning. Curator: The Museum Journal, 47(2), 171-198.

Folk, H. Dž., Dirking, D. L., & Adams, M. (2014). Život u društvu koje uči: muzeji i učenje po slobodnom izboru. U: Š. Makdonald (ur.), Vodič kroz muzejske studije (str. 465-488). Beograd: Clio.

Gajić, O. i Milutinović, J. (2011). Vaspitanje umetnošću – emancipatorni potencijal u društvu znanja. U: G. Gojkov i A. Stojanović (ured.), Daroviti u procesu globalizacije, Zbornik 16 (str. 173-184). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Pavlov.

Hajn, I. Dž. (2014). Muzejska edukacija. U: Š. Makdonald (ur.), Vodič kroz muzejske studije (str. 489˗507). Beograd: Clio.

Hein, E. G. (1995). The constructivist museum. Journal for Education in Museum, 16, 21-23.

Hein, E. G. (1998). Learning in the Museum. London: Routledge.

Hooper-Greenhill, E., & Moussouri, T. (2002). Researching learning in museum and galleries 1990-1999: A bibliographic review. Leicester: RCMG.

Jonassen, D. (1991). Evaluation constructivist learning. Educational Technology, 36(9), 28-33.

Jukić, R. (2013). Konstruktivizam kao poveznica poučavanja sadržaja prirodnoznanstvenih i društvenih predmeta. Pedagogijska istraživanja, 10(2), 241-263.

Jurić, V., Mušanović, M., Stančić, S. i Vrgoč, H. (2001). Koncepcija razvojne pedagoške djelatnosti stručnih suradnika. Zagreb: Ministarstvo prosvjete i sporta, RH.

Milutinović, J. (2003). Informalno obrazovanje – pojmovni okvir i karakteristike. Pedagoška stvarnost, 49(5-6), 394-407.

Milutinović, J. (2008). Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.

Milutinović, J. (2010). Učenje u muzeju. Povijest u nastavi, 16(2), 217-229.

Milutinović, J. (2016). Socijalni i kritički konstruktivizam u obrazovanju. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Milutinović, J., Gajić, O. i Klemenović, J. (2008). Muzeji kao centri učenja: Umetnička dela u funkciji razvoja percepcije i dečjeg stvaralaštva. U: B. Kulić i Đ. Randaco (ur.), Oseti umetnost: Interkulturalno iskustvo u muzejskoj edukaciji (str. 119-265). Novi Sad: Galerija Matice srpske.

Mušanović, M. (2000). Konstruktivistička teorija i obrazovni proces. U: Didaktični in metodični vidiki nadaljnjega razvoja izobraževanje (str. 28-35). Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.

Vigotski, L. S. (1977). Mišljenje i govor. Beograd: Nolit.

Žilber, K. (2005). Muzej i publika. Beograd: CLIO.