VASPITNO-OBRAZOVNA FUNKCIJA RADIJA U PERIODU OD 1929. DO 1940. GODINE U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI

Glavni sadržaj članka

Branislava Bjelić Aleksandra Ilić Rajković

Apstrakt

Radio je prvi elektronski medij masovnog komuniciranja čija je struktura u tehničko-tehnološkom smislu konačno oformljena u prvim decenijama 20. veka, čime su omogućeni uslovi da se njime masovno distribuiraju auditivne poruke u oblikovanim radio programima. Svakako najznačajnija imena koja su doprinela razvoju radija su: Nikola Tesla, Guglielmo Marconi, Lee De Forest i drugi istraživači. Razvoj medija masovne komunikacije doveo je do velikih i trajnih kulturnih promena koje su se odrazile i na promene u vaspitanju. Kao pedagozi, svesni smo koliku moć imaju mediji i da su upravo mediji ti koji su umnogome promenili ponašanje dece i roditelja u odnosu na prethodne generacije. Period od 1929. do 1940. predstavlja period kada razvoj radija kao masovnog medija doživljava svoju ekspanziju, kako u svetu, tako i u Kraljevini Jugoslaviji, gde je radio program pokrenut 24. marta 1929. u Beogradu. U ovom radu dati su rezultati do kojih se došlo analizom obimnog programskog sadržaja emitovanog na Radio Beogradu u periodu od 1929. do 1940. u Kraljevini Jugoslaviji. Pored navedenog, posebna pažnja posvećena je utvrđivanju vaspitno-obrazovnih funkcija koje je radio imao u navedenom periodu.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci

Reference

Antonijević, R. (2013). Opšta pedagogija. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju.

Boarov, D. i V. Barović (2011). Velikani srpske štampe. Beograd: Službeni glasnik.

Bulatović, M. i saradnici (1979). Ovde Radio-Beograd. Beograd: Radio Beograd.

Čalić, M. Ž. (2013). Istorija Jugoslavije u 20. veku. Beograd: Klio.

Graša, V. (2016). Bajka u predškolskom odgoju (završni rad). Pula: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.

Haworth, M. & Hopkins, S. (2009). On the air: educational radio, its history and effect on literacy, and educational technology implementation. Preuzeto: 18.11.2017.godine sa sajta: http://blogs.ubc.ca/etec 540sept09/2009/10/28/on-the-air-educational-radio-its history-and-effect-on-literacy-and-educational-technology-by-michael-haworth-tephanie-hopkins/

Ilić Rajković (2013). Radna škola u Srbiji (1880-1940) (doktorska disertacija). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Jurčić, D. (2017). Teorijske postavke o medijima-definicije, funkcije i utjecaj. Mostariensia, god. 21, str. 127-136.

Maričić, N. (2007). Producentski radio ili novinarski radio. U N. Maričić (ur.), Anatomija radija (str. 167-180). Beograd: Fakultet dramskih umetnosti.

Mišković, M. (2016). Proces i uloga poltičke socijalizacije u ranom detinjstvu. Krugovi detinjstva, br. 1, 12-31.

Poter, Dž. (2011). Medijska pismenost. Beograd: Klio.

Pravilnik o emisionim programima radio-stanica u Kraljevini Jugoslaviji (1933). Prosvetni glasnik Ministarstva prosvete, god. 49, br. 4, str. 357-358.

Radio Beograd časopis (1929-1940. godine)

Stojanović Đorđević, T. i V. Ilić (2017). Značaj igre, umetnosti i terapeutskih bajki u jačanju ličnosti deteta. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet.

Todorović, M. (2015) Ideologija i položaj nastavnika u obrazovanju. International journal KNOWLEDGE. Vol. 11/2, 46-50.

Trebješanin, Ž. (2013). Pedagoška vrednost bajki-mišljenje roditelja koliko i zašto savremena deca vole bajke. U S. Denić (ur.), Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece školskog uzrasta (str. 28-38). Vranje: Učiteljski fakultet.

Vesić, I. (2016). Nastava muzike u Jugoslovenskim osnovnim i srednjim školama u period između dva svetska rata: osvrt na stručne, pedagoške i sociopolitičke dimenzije. U S. Marinković (ur), Tradicija kao inspiracija (str. 634-647). Banja Luka: Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske.

Vesić, I. (2013). Radio Belgrade in the process of creating symbolic boundaries: the case od folk music program between the two World wars (1929-1940). Muzikologija. Beograd: Institut za muzikologiju.