VIZUELNO PREDSTAVLJANJE U UDŽBENICIMA ZEMLJOPISA I POZNAVANJA PRIRODE U SRBIJI U PERIODU OD 1945. DO 1966. GODINE

Glavni sadržaj članka

Đurđa S. Petrović Aleksandra Ilić Rajković

Apstrakt

Predmet istraživanja je vizuelno predstavljanje u udžbenicima zemljopisa i poznavanja prirode za osnovnoškolski uzrast u periodu od 1945. do 1966. godine. Vizuelno predstavljanje podrazumeva jedan od ključnih strukturnih elemenata u udžbenicima. Cilj istraživanja je utvrđivanje karakteristika vizuelnog predstavljanja u udžbenicima zemljopisa i poznavanja prirode za osnovnoškolski uzrast u periodu od 1945. do 1966. godine. U radu su ukratko prikazani najvažniji rezultati i zaključci koji su dobijeni realizacijom ovog istraživanja. Imajući u vidu hronološki period kada su udžbenici zemljopisa i poznavanja prirode nastali i kada su se koristili, bili su od izuzetne važnosti za proces učenja. Proučavanje različitih tipova vizuelnog predstavljanja u udžbenicima kako nekad tako i danas je od izuzetne važnosti za unapređivanje nastavnog procesa.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci

Reference

Čalić, M.-Ž. (2013). Istorija Jugoslavije u 20. veku. Beograd: Clio.

Gašić Pavišić, S. (2010). Likovno-grafička oprema udžbenika; u B. Trebješanin i D. Lazarević (prir.) Savremeni osnovnoškolski udžbenik: teorijsko-metodološke osnove (171-185). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Ilić Rajković, A. i M. Senić Ružić (2016). Proučavanje udžbenika i pedagoška prošlost: prikaz savremenih metodoloških pristupa. Nastava i vaspitanje, god. 65, br. 3, 555-568.

Ivić, I. A. Pešikan i S. Antić (2008). Vodič za dobar udžbenik: opšti standardi kvaliteta udžbenika. Novi Sad: Platoneum.

Janko, T. & P. Knecht (2014). Visuals in Geography Textbooks: Increasing the Reliability of a Research Instrument; in E. Matthes (Ed.): Metodology and Methods of Research on Textbooks and Educational Media (227-240). Julius Klinkhard: Bad Heilbrunn.

Kocić, Lj. (2001). Didaktičko-metodički zahtevi u oblikovanju structure udžbenika; u B. Trebješanin i D. Lazarević (prir.) Savremeni osnovnoškolski udžbenik: teorijsko-metodološke osnove (131-156). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Mahamud, K. (2014). Contexts, Texts and Representativeness: A Methodological Approach to School Textbook Research; in E. Matthes (Ed.) Metodology and Methods of Research on Textbooks and Educational Media (31-49). Julius Klinkhard: Bad Heilbrunn.

Pingel, F. (2010). UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. Paris/Braunschweig: UNESCO and the Georg Eckert Institute for International Textbook research.

Tešić, V. i dr. (1980). Sto godina Prosvetnog saveta Srbije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Zujev, D. (1988). Školski udžbenik. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.