DEČJA IGRA: PRILIKA ZA RAZVOJ SOCIO-EMOCIONALNIH VEŠTINA

Glavni sadržaj članka

Tamara M. Milošević

Apstrakt

Nalazima brojnih istraživanja potvrđena je značajna povezanost između socio-emocionalne stabilnosti dece i opšteg uspeha u situacijama prilagođavanja u okvirima različitih socijalnih situacija, akademskog postignuća, pozitivnih efekata vaspitno-obrazovnog rada, mentalnog zdravlja i stabilnog funkcionisanja. Predškolski i školski period pružaju značajnu mogućnost za neometan razvoj socijalnih veština - komunikacije, empatije, saradnje, poštovanja pravila, konstruktivnog rešavanja problema, kao i sposobnosti prepoznavanja, razumevanja i prihvatanja svojih i tuđih emocionalnih doživljaja - emocionalnih veština. Jedan od načina podržavanja razvoja navedenih veština kod dece različitih uzrasta predstavlja domen dečje igre. U radu se razmatraju teorijski doprinos i praktične implikacije značaja i uloge dečje igre - sa svim kapacitetima i varijantama - na socio-emocionalni razvoj dece. Glavni zaključak rada odnosi se na činjenicu da igra predstavlja bazično i prirodno tlo za uspostavljanje i održavanje humanih i iskrenih odnosa doprinoseći razvoju i negovanju veština neophodnih za uspešan rast i razvoj dece.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci

Reference

Brajša Žganec, A. (2003). Dijete i obitelj. Jastrebarsko: Naklada Slap
Colić, V. i Milošević, T. (2017). Omiljeni način igranja predškolske dece, Međunarodno stručno-naučni skup „Vaspitanje i obrazovanje kroz igru, umetnost i stvaralaštvo“ (HOLIPRI 2017), Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot, 13-14.10.2017.
Colić, V. i Velišek Braško, O. (2014). Drugarstvo predškolske dece. Norma, XIX (2), 196-207.
Duran, M. (2003). Dijete i igra. Jastrebarsko: Naklada Slap.
French, G. (2007). Children’s Early Learning and Development. Dublin: Barnardos (NCCA).
Gera, I., i Dotlić, Lj. (1996). Ja: priručnik za podsticanje dečjeg samopoštovanja. Novi Sad: Izdavačko preduzeće Matice srpske
Goldstein, J. (2012). Play in Children’s Development, Health and Well-being. Brussels: Toy Industries of Europe.
Hicela, I. i Sindik, J. (2011). Razlike u prosocijalnom i agresivnom ponašanju djece predškolske dobi, ovisno o učestalosti djetetove interakcije s lutkom, Paediatria Croatica, 55 (1), 23-33.
Jones, E. D., Greenberg, M. & Crowley, M. (2015). Early social-emotional functioning and public health: the relationship between kindergarten social competence and future wellness. American Journal of Public Health, 105(11), 2283-2290.
Jurčević Lozančić, A. (2011). Socijalne kompetencije i rani odgoj. U D. Maleš (ur.), Nove paradigme ranog odgoja (str.153-175). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju.
Kamenov, E. (2009). Dečja igra: vaspitanje i obrazovanje kroz igru. Beograd: Zavod za udžbenike.
Kids Matter, A. E. C. M. H. I. (2012). Literature Review: Social and Emotional skills. Retrieved September 8, 2017. from the www.kidsmatter.edu.au/sites/default/files/public/KMEC-component4-Literature- Review.pdf
Klarin, M. (2006). Razvoj djece u socijalnom kontekstu. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Klemenović, J. (2014). How Do Todays Children Play and with Which Toys. Croatian Journal of Education, Vol. XVI, 16 (Sp.Ed.1), 181-200.
Krnjaja, Ž. (2012). Igra na ranim uzrastima. U A. Baucal (ur.), Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji (str. 113-132). Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i UNICEF.
Lee, E. J. (2006). Measuring Social Competence in Preschool-Aged Children Through the Examination of Play Behaviors (Graduate Theses and Dissertations). University of South Florida.
Marić Jurišin, S. (2014). Implikacije ekoloških programa na socio-emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta iz perspektive održive zajednice (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu.
National Conference of State Legislatures NCSL (2005). Helping young children succeed - Strategies to promote early childhood social and emotional development. Retrieved October, 10. 2017. from the: https://www.zerotothree.org/resources/136-helping-young-children-succeed-strategies-to-promote-early-childhood-social-and-emotional-development
Petrović, J. (2006). Emocionalna i socijalna kompetencija - karakteristike i međusobni odnosi (magistarski rad). Novi Sad: Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu.
Rajić, V. i Petrović Sočo, B. (2015). Dječji doživljaj igre u predškolskoj i ranoj školskoj dobi. Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 64(4), 603-620
Saton-Smit, B. (1989). Igračke i kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Schubert, E. & Strich, R. (1996). Toy-free Kindergarten. München: Bayern
Sung, J. (2018). How young children and their mothers experience two different types of toys: a traditional stuffed toy versus an animated digital toy. Child & Youth Care Forum, 47 (2), 233–257.
White, E. R. (2012). The Power of Play - A Research Summary on Play and Learning. Minnesota Children’s Museum.
Whitebread, D., Basilio, M., Kuvalja, M. & Verma, M. (2012). The Importance of Play - A Report on the Value of Children’s Play with a Series of Policy Recommendations. Belgium: Toy Industries of Europe. Retrieved October 20. 2017. from the:
http://www.importanceofplay.eu/IMG/pdf/dr_david_whitebread_the_importance_of_play.pdf

Elektronski izvori:
British Association of Play Therapists, posećen 25. oktobra 2017. godine na http://www.bapt.info/
Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning – CSEFEL, posećen 10 septembra 2017. godine na: http//csefel. vanderbilt.edu/
Koba Yagi Toys, posećen 15. oktobra 2017. godine na: http//www.koba-yagi.com/