STAVOVI RODITELJA PREDŠKOLSKE DJECE O RANOM UČENJU

Glavni sadržaj članka

Marica Ž. Travar Pero M. Spasojević

Apstrakt

Imajući u vidu pedagoški značaj uticaja sredine na rast i razvoj djece u ranom djetinjstvu najčešće se, kao ključni faktori, navode porodica i institucije za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. U ovom radu autori se bave više djelovanjem porodice budući da se među roditeljima vrlo često uviđaju pogrešna uvjerenja o mogućnostima ranog učenja uopšte. Nepovjerenje roditelja u mogućnosti djelovanja na rast i razvoj ranim učenjem mogu biti pod uticajem različitih socio-demografskih varijabli, kulture obilježene tradicionalizmom i uopšte nasljeđem kulturnih obrazaca porodice iz prošlosti. S ciljem utvrđivanja stavova roditelja o ranom učenju, realizovali smo istraživanje na uzorku 150 roditelja čija djeca pohađaju vrtić - kako bismo identifikovali njihove stavove o ovom pitanju. Primijenjena metodologija odnosila se na otkrivanje razlika u stavovima roditelja o ranom učenju s obzirom na neka njihova socio-demografska obilježja koja su pod snažnim dejstvom kulturnog programa sredine. Rezultati istraživanja pokazali su da razlike u stavovima roditelja predškolske djece o ranom učenju - s aspekta pola, broja članova porodice, broja djece u porodici, redoslijeda rođenja djeteta u porodici i nivoa obrazovanja roditelja - nisu statistički značajne na ispitivanom uzorku. Dobijeni rezultati istraživanja upućuju na nekoliko važnih pedagoških implikacija koje su prikazane u radu.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci

Reference

Ansari, A., & Gershoff, E. (2016). Parent Involvement in Head Start and Children’s Development: Indirect Effects Through Parenting. Journal of Marriage and the Family, 78(2), 562-579. Available at: http://doi.org/10.1111/jomf.12266. Accessed [10. 3. 2017].
Berris, R., & Miller, E. (2011). How design of the physical environment impacts early learning: Educators and parents perspectives. Australasian Journal of Early Childhood, 36(2),1-17.
Cooper, J. L., Masi, R. & Vick, J. (2009). Social-emotional Development in Early Childhood What Every Policymaker Should Know. The National Center for Children in Poverty.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
Cvjetković, M. i Jeftović. M. (2014). Vjeruju li roditelji u moć i koristi od ranog učenja? U Zborniku „Savremene paradigme u nauci i naučnoj fantastici“ (171-185). Niš: Filozofski fakultet.
Djačenko, O. M. i Lavrentjeva, T. V. (1998). Psihički razvoj predškolske dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Drummond J. Parent support programs and early childhood development: Comments on Goodson, and Trivette and Dunst. In: Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV, eds. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development; 2005:1-6. Available at: http://www.child-encyclopedia.com/documents/DrummondANGxp.pdf. Accessed [17. 2. 2017].
Kamenov, E. i Spasojević, P. (2008). Predškolska pedagogija. Bijeljina: Pedagoški fakultet.
Kleemans, M. A. J., Peeters, M. H. J., Segers, P. C. J., & Verhoeven, L. T. W. (2012). Child and home predictors of early numeracy skills in kindergarten. Early Childhood Research Quarterly, 27(3), 471-477.
Landry SH. The role of parents in early childhood learning. In: Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV, Boivin M, eds. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development; 2008:1-6. Available at: http://www.child-encyclopedia.com/documents/LandryANGxp.pdf. Accessed [21. 2. 2017].
Rajović, R. (2010). NTC sistem učenja metodički priručnik za vaspitače. Vršac: Visoka škola za obrazovanje vaspitača „Mihailo Pavlov“.
Spasojević, P. (2011). Porodična pedagogija i odgovorno roditeljstvo. Laktaši: Nova škola plus i Bijeljina: Pedagoški fakultet.
Spasojević, P., Jeftović, M. i Cvjetković, M. (2013). Rano učenje kao najaktuelniji izazov savremene pedagogije. U Zborniku „Nauka i tradicija“ (597-612). Pale: Filozofski fakultet.
Strategija razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016–2021. godine. (2016). Banja Luka: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Preuzeto 9. 11. 2017. sa stranice http://www.atvbl.com/wp-content/uploads/2016/03/Prijedlog-strategije-razvoja-obrazovanja-RS-2016-2021-1.pdf
Suzić, N. (2010). Akademska budućnost zavisi od ranog starta. Nova škola, časopis za teoriju i praksu savremene škole i predškolstva, (7), 160-175.
Tamis-LeMonda CS., & Rodriguez ET. Parents’ role in fostering young children’s learning and language development. Rev ed. In: Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV, Boivin M, eds. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development; 2009:1-9. Available at: http://www.child-encyclopedia.com/documents/Tamis-LeMonda-RodriguezANGxp_rev-Parenting.pdf. Accessed [5. 3. 2017].
Vonta, T. (2009). Organizirana predšolska vzgoja v izzivih družbenih sprememb. Ljubljana: Pedagoški institut.
Štironja Borić, A., Roščić, S., Sedmak M., Šepčević, A., & Keresteš G. (2011). Social centextual determinants of parental behaviour of preschool children's mothers and fathers. Croatian Journal of Education, (3), 25-55.