MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA PEDAGOŠKOG SAVETOVANJA U OKVIRU CENTRA ZA PODRŠKU STUDENTIMA FILOZOFSKOG FAKULTETA

Glavni sadržaj članka

Marta Gašpar Slađana Zuković

Apstrakt

Centar za podršku studentima na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koji je nedavno aktiviran, usmeren je na realizaciju različitih programa pedagoške i psihološke podrške, usmerenih na očuvanje i unapređivanje mentalnog zdravlja studenata, kao i na postizanje akademskih rezultata. U tom okviru, u radu su prikazani rezultati istraživanja čiji je cilj usmeren na ispitivanje mišljenja studenata o radu i aktivnostima Centra za podršku studentima, sa posebnim osvrtom na aktivnosti iz domena pedagoškog savetovanja. U istraživanju je učestvovao 101 student Filozofskog fakulteta, a korišćeni instrument kreiran je za potrebe ovog istraživanja. Dobijeni rezultati pokazali su da studenti uočavaju značaj delovanja Centra za podršku studentima, kao i lične benefite koje mogu dobiti kroz ovakvu vrstu podrške. Ipak, rezultati sugerišu potrebu intenzivnijeg rada na promociji Centra, kao i na motivisanju studenata za uključivanjem u aktivnosti koje mogu da im pruže dodatne informacije i korisno iskustvo. U skladu sa tim, u završnom delu rada date su implikacije koje upućuju na mogućnosti daljeg unapređenja kvaliteta rada Centra za podršku studentima, a samim tim i na mogućnosti unapređenja pedagoško-savetodavnog rada kao značajnog polja delovanja.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci

Reference

Beasley, C. (1997). Students as teachers: The benefits of peer tutoring. Learning Through Teaching. The Proceedings of the 6th Annual Teaching Forum, 21-30. Murdoch University.
Capstick, S., Fleming, H. & Hurne, J. (2004). Implementing Peer Assisted Learning in Higher Education: The experience of a new university and a model for the achievement of a mainstream program.
http://www.unibielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/SLK/peer_learning/pal/pdf/implementing_peer_learning_in_higher_education.pdf, 26.03.2017.
Dobbie, M. & Joyce, S. (2008). Peer-Assisted Learning in Accounting, A Qualitative Assessment. Asian Social Science, 4 (3), 18-25.
Drusany, D., Ajduković, M., Divjak, B., Jokić-Begić, N., Kranželić, V., Rimac, I. (2012). Istraživanje procjene potreba studenata za podrškom tijekom studiranja. Sveučilište u Zagrebu.
Gaustad, J. (1993). Peer and cross-age tutoring. ERIC Digests, 79, 1-6.
Meščić-Blažević, Lj. (2007). Pedagoška prevencija poremećaja u ponašanju adolescenata. Pedagogijska istraživanja, 4 (2), 301-308.
Santee, J. & Garavalia, L. (2006). Peer Tutoring in Health Professions Schools. American Journal of Pharmaceutical Education, 70 (3), 1-10.
Vuković, D., Cvejić, S., Ganić, S., Nerubacki, I., Poleti, D. (2015). Služba za podršku studentima – analiza opcija. U Đorić G. (Ur.) Socijalna dimenzija visokog obrazovanja – analize i preporuke (119-133). Niš: Filozofski fakultet.
Zuković, S. (2017). Savetodavni rad u institucijama vaspitanja i obrazovanja – teorijski i praktični aspekti. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Živadinović, I., Čekić-Marković, J. (2015). Mere izjednačavanja šansi u visokom obrazovanju – analize i preporuke. U Đorić, G. (Ur.) Socijalna dimenzija visokog obrazovanja – analize i preporuke (79-99). Niš: Filozofski faklultet.