OPAŽANJE, SHVATANJE I PREDSTAVLJANJE PROSTORA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Glavni sadržaj članka

Vesna Colić Tamara Milošević Uglješa Colić

Apstrakt

Orijentacija dece u prostoru je značajna za celokupan razvoj, kao i razvoj specifičnih veština koje su važne, kako za snalaženje u svakodnevnom životu, tako i za uspeh u nekim školskim predmetima (naročito za čitanje, pisanje, računanje, likovno i fizičko vaspitanje). Dolazak dece u vrtić, kao svakodnevna životna situacija, može da obezbedi dragocena iskustva za razvoj orijentacije u prostoru. Cilj istraživanja je da se utvrdi kako deca opažaju, shvataju i grafički predstavljaju prostor kroz koji se svakodnevno kreću. Uzorak istraživanja čini 156 ispitanika (dece), po 52 od 4,5 i 6 godina, uz podjednaku zastupljenost devojčica i dečaka. Sva deca pohađaju neki od vrtića u Novom Sadu. Korišćena je metoda intervjua i crtanja mape puta od kuće do vrtića. Rezultati istraživanja - dobijeni analizom odgovora na pitanja i analizom crteža dece - pokazali su da deca iz uzorka relativno dobro opažaju, razumeju i predstavljaju prostor, ali ova situacija nije u dovoljnoj meri iskorišćena za unapređivanje dečjeg razumevanja pravca kretanja i korišćenja simbola u predstavljanju prostora. Odrasli bi trebalo da poklanjaju veću pažnju dečjem neposrednom iskustvu, više razgovaraju sa decom o njihovim doživljajima prostora i prostornih odnosa, kao i da podstiču decu da češće crtaju mape i više se služe različitim simbolima.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci
Biografije autora

Vesna Colić

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

Tamara Milošević

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

Uglješa Colić

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

Reference

Belamarić, D. (1986). Dijete i oblik. Zagreb: Školska knjiga.
Caspe, M., Lopez M. E. & Chattrabhuti, C. (2015). Four Important Things to Know About the Transition to School: Harvard Family Research Project.
Dauksas, L., & White, J. (2014). Discovering Shapes and Space in Preschool. Teaching Young Children, 7(4), 22-25.
Djačenko, O.M. i Lavrentjeva T. V. (1988). Psihički razvoj predškolske dece. Beograd: ZUNS.
Jerković, I. i Zotović, M. (2010). Razvojna psihologija. Novi Sad: Futura publikacije.
Klemenović, J. (2014). Spemnost za školu u inkluzivnom kontekstu. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Newcombe, S. N., Uttal, H. D. & Sauter, M. (2013). Spatial Development. In: P. D. Zelazo (Ed.), The Oxford Handbook of Developmental Psychology (pp. 1-66). Oxford: Oxford University Press.
Linč, K. (1974). Slika jednog grada. Beograd: Građevinska knjiga.
Medouz, S. i Kešdan, A. (2000). Kako pomoći deci da uče. Beograd: ZUNS.
Pijaže, Ž. i Inhelder, B. ( 1986). Intelektualni razvoj deteta. Beograd: ZUNS.
Tarner, Dž. (1979). Saznajni razvoj. Beograd: Nolit.