RAZMATRANJE MOGUĆNOSTI PRIMENE „SCAFFOLDING“-A U SAVREMENOM VASPITNO-OBRAZOVNOM PROCESU

Glavni sadržaj članka

Bulajić Nevena

Apstrakt

„Scaffolding“[1] je savremeni pedagoški pristup koji su uveli Wood i saradnici (1976) pokušavajući da, polazeći od pedagoških pogleda Lava Semjonoviča Vigotskog, utvrde najvažnije komponente podučavanja. Promene u novom veku utiču na demografski profil ranog detinjstva koji se u učionici brzo menja, te je neophodno i naše teorije, ideje i vaspitno-obrazovnu praksu menjati. Jedna od najvećih debata u oblasti ranog detinjstva jeste definisati ulogu usmerenog nastavnika u pristupu koji dete stavlja u centar vaspitno–obrazovnog procesa. Razmatranjem suštine „scaffolding“-a, zasnovanog na interakciji, ko-konstrukciji, intersubjektivnosti i značaju uloge odraslog u maksimalizaciji detetovih potencijala i razvoju metakognicije u različitim domenima razvoja (kognitivni, socijalni, emocionalni, fizički i domen jezika), ukazujemo na njegovu pedagošku vrednost i valentnost. Brojne protivrečnosti postmodernog poimanja detinjstva ukazuju na potrebu za pedagoškim pristupom zasnovanim na širokom polju intersubjektivnosti, koji pretpostavlja upravo primenu “scaffolding“-a. Analizom raspoložive naučno-istraživačke građe, upotpunjujemo u literaturi najčešće prisutno shvatanje “scaffolding“-a, kao procesa u kojem se detetu u podržavajućem okruženju obezbeđuju izazovni zadaci i aktivnosti kojima se podstiče njegova sposobnost samostalonog rešavanja problema. Povodom toga, otvaramo pitanje o mogućnosti njegove integracije u našu pedagošku praksu i adekvatnog prevoda termina na našem jeziku u cilju njegovog lakšeg prihvatanja, poimanja i upotrebe u pedagoškoj teoriji i praksi.


 


[1] Termin „scaffolding“ su prvi put uveli sledbenici Vigotskog, Wood, Bruner i Ross (Berk, Winsler, 1995: 20) razvijajući njegovu teoriju. Ovaj termin  našao se posebno pogodnim za slikoviti opis procesa “podupiranja” učenja i razvoja u okviru zone narednog razvoja, o kojem je govorio Vigotski sa stanovišta saradnje deteta sa odraslom osobom (vaspitač, učitelj, nastavnik, roditelj, sposobniji vršnjak). U doslovnom prevodu na srpskom jeziku označava „skele“ i ova metafora konotira  veoma specifičan sistem socijalne podrške za detetove napore, koji je brižljivo podešen prema njihovim potrebama (Berk, Winsler 1997: 20). U literaturi na našem govornom području srećemo prevod: „vođena participacija“ i „aproprijacija“ (Slunjski 2012: 108-113). Međutim, zbog  neadekvatnog jezičkog prevoda, koji ne obuhvata sve elemente ovog pristupa, koje ćemo dalje razmatrati, zadržavamo termin “scaffolding” u tekstu koji najviše odgovara kontekstu o kojem je reč.


 

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci
##submission.authorBiography##

Bulajić Nevena

Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Crna Gora

Reference

Anning, A. (2004). The nature of knowledge in early years. U: A. Anning, J. Cullen i M. Fleer (Ur.), Early Childhood Education Society and Culture (pp. 57-95). London: Sage.
Blanton, W.E., Menendez, R., Moorman, B.G. i Pacifici, C.L. (2013). Learning to Comprehend Written Directions through Participation in a Mixed Activity Sistem. Early Education and Development (14), br.3, 317-318.
Bingham, S., Grau, V., Pasternak, P.D., Sangster, C. i Whitebread, D. (2007). Development of Metacognition and Self-Regulated Learning in Young Children: Role of Collaborative and Peer-Assisted Learning. Journal of Cognitive Education and Psychology (6), br.3, 438-447.
Berk, E.L. i Winsler, A. (1995). Vygotsky`s Approach to Development: The Social Origins of Individual Mental Functioning. U: C. Copple, D. Hudson i J. Zibulsky (Ur.), Scaffolding Children`s Learning: Vigotsky and Early Childhood Education (pp. 11-50), Washington: NAEYC.
Berk, E.L. i Winsler, A. (1995). Vygotsky`s Theory in Early Childhood Classrooms. U: C. Copple, D. Hudson i J.Zibulsky (Ur.), Scaffolding Children`s Learning: Vigotsky and Early Childhood Education (pp. 113-148), Washington: NAEYC.
Bronfrebrener, J. (1997). Ekologija ljudskog razvoja, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Duncan, M.R., i Tarulli, D. (2010). Play as the Leading Activity of the Preshool Period: Insights from Vigotsky, Leont`ev, and Bakhtin. Early Education and Development (14), br.3, 278-279.
Evans, M.A., Moretti, S., i Fox, M. (2010). Parent Scaffolding in Children`s Oral Reading. Early Education and Development (14), br.3, 366.
Fleer, M., i Richardson, C. (2004). Mapping the transformation of understanding. U: A. Anning, J. Cullen i M. Fleer (Ur.), Early Childhood Education – Society and Culture (pp. 119-136). London: Sage.
Freire, P. (1996). Pedagogy of Opressed, London.
Helm, H.J. (2015). Supporting the Development of the Mind Through Deep Project Work. U: S. Ryan (Ur.), Becoming Young Thinkers (pp. 22-41). New York: NAEYC.
Habermas, J. (1979). Communication and the Evolution of Society, Boston: Beacon Press.
Habermas, J. (1987). The theory of communicative action. Lifeworld and Sistem: A critique of Functionalist Reson (2), Boston: Beacon Press.
Habermas, J. (1996). Some Further Clarifications of the Concept of Communicative Rationality. U: M. Cooke (Ur.), On the pragmatic of Communication (pp. 307-343), Cambridge (1998): MIT Press.
Jordan, B. (2004). Scaffolding learning and co-constructing understanding. U: A. Anning, J. Cullen i M. Fleer (Ur.), Early Childhood Education – Society and Culture (pp. 31-42). London: Sage.
Kuyk, J.J. (2011). Scaffolding – how to increase development? European Early Childhood Education Research Journal (19), br.1, 137-139.
Marjanović, A. (2013). Ideje Aleksandre Marjanović o nauci i obrazovanju predškolskog deteta. Krugovi detinjstva, br.2, 85.
Crowley, K., Miles, G., Mclnnes, K. i Howard, J. (2013). The nature of adult – child interaction in the early years classroom: Implications for children`s perceptions of play and subsequent learning behavior. European Early Childhood Education Research Journal (21), br.2, 271-278.
Miljak, A. (2009). Življenje dece u vrtiću, Zagreb: SM Naklada.
Pijaže, Ž. i Inhelder, B. (1983). Intelektualni razvoj deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Pijaže, Ž. (1983). Poreklo saznanja, Beograd: Nolit.
Pesco, D. i Gagne, A. (2015). Scaffolding Narrative Skills: A Meta – Analysis of Instruction in Early Childhood Settings. Early Education and Development (14), br.3, 14.
Rogoff, B. (2001). How Is This a Community? U: B. Rogoff, C.G. Turkanis i L. Bartlett (Ur.), Learning together Children and Adults in a School Community (pp. 61-91). New York: Oxford.
Rogoff, B. (1990). The Individual and the Sociocultural Context. Apprenticeship in Thinking (pp. 25-65). New York: Oxford.
Redford, Dž. i Kirbi, R. (1979). Ličnost u psihologiji, Beograd: Nolit.
Scrimsher, S. i Tudge, J. (2010). The Teaching/Learning Relationship in the First Years of School: Some Revlutionary Implications of Vigotsky`s Theory. Early Education and Development (14), br.3, 298-306.
Slunjski, E. (2009). Postizanje odgojno – obrazovne prakse vrtića uskladjene sa prirodom djeteta i odraslog. Život i škola, br.22, 107-111.
Slunjski, E. (2012). Tragovima dečjih stopa: istraživačka perspektiva djeteta u radu na projektu. Zagreb: Profil international (monografija).
Smith, K. (2011). Producing governable subjects: Images of Childhood old and new. Childhood (pp. 24-37).
Tarner, Dž. (1979). Saznajni razvoj, Beograd: Nolit.
Vigotski, S.L. (1996). Naučno nasledje, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Vigotski, S.L. (1996). Dečja psihologija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Vigotski, S.L. (1996). Problemi opšte psihologije, Beograd: Zavod za udžbenike nastavna sredstva.
Vigotski, S.L. (1977). Mišljenje i govor, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Vandenbroeck, M. i Bouverne – De Bie, M. (2006). Children`s Agensy and Educational Norms: A Tensed Negotiation, Childhood, 127-143.
Winsler, A. (2010). Introduction to special issue: Vigotskian Perspectives in Early Childhood Education: Translating Ideas into Classroom Practice. Early Education and Development (14), br.2, 254-257.
Wyness, M. (2013). Children`s participation and intergenerational dialouge: Bringing adults back into analysis. Childhood (20), br.4, 429-442.
Yudina, E. (2010). The Teacher`s Position in Adult – Child Interaction in Relation to a Child`s Zone of Proximal Development. U: A. Tuna i J. Hayden (Ur.), Early Childhood Programs as the Doorway to Social Cohesion: Application of Vigotsky`s Ideas from an East – West Perspetive (pp. 45-62). Cambridge Schoolars Publishing.
Zornado, J. (2001): Inventing the child, Culture, Ideology and the Story of Childhood. New york: Garland Publishing.