Poštovani,

Pozivamo Vas da uzmete učešće u trideset drugom broju Zbornika Odseka za pedagogiju i pošaljete Vaše radove za objavljivanje.

Rok za dostavljanje radova je 25. jun 2023. godine.

Predlozi tekstova treba da budu napisani prema uputstvu za autore (dostupno na srpskom i engleskom jeziku), koje možete pronaći na sledećem linku: https://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/navigationMenu/view/uputstvo.

Radovi se dostavljaju isključivo u elektronskom obliku putem veb-stranice časopisa https://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/submissions, uz obaveznu prethodnu registraciju novih autora.

Zbornik Odseka za pedagogiju objavljuje originalne naučne, pregledne i stručne radove pedagoške tematike. Cilj je da se multidisciplinarnoj čitalačkoj publici, na domaćem i internacionalnom nivou, omogući pristup istraživanjima aktuelnih pitanja u oblasti vaspitanja i obrazovanja. Časopis Zbornik Odseka za pedagogiju je dostupan u režimu otvorenog pristupa: https://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/index

Srdačan pozdrav,

prof. dr Slađana Zuković

urednica