Poštovani,

Pozivamo vas da uzmete učešće u trideset prvom broju Zbornika Odseka za pedagogiju i pošaljete vaše radove za objavljivanje.

Rok za dostavljanje radova je 25. jun 2022. godine.

Predlozi tekstova, napisani prema uputstvu za autore, šalju se na mejl adresu:

zbornik.pedagogija@ff.uns.ac.rs

U prilogu ćete pronaći uputstvo za autore i šablon.

Časopis Zbornik Odseka za pedagogiju teži unapređivanju teorije i prakse vaspitanja i obrazovanja, objavljivanjem teorijskih preglednih, originalnih istraživačkih radova i stručnih radova. Cilj je da se multidisciplinarnoj čitalačkoj publici, na domaćem i internacionalnom nivou, omogući pristup istraživanjima aktuelnih pitanja u oblasti vaspitanja i obrazovanja.

EBSCO je prihvatio licenciranje Zbornika Oseka za pedagogiju, te će od sada Časopis biti vidljiv i u ovoj bazi.

Časopis Zbornik Odseka za pedagogiju je dostupan u režimu otvorenog pristupa:

http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/index

Srdačan pozdrav, 

prof. dr Slađana Zuković

urednica

 

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 2

21 000 Novi Sad | Vojvodina | Serbia