ANALIZA STAVOVA PEDAGOGA PREMA SPOLJAŠNJEM VREDNOVANJU

Glavni sadržaj članka

Tatjana Z. Mihajlov Milica J. Andevski

Sažetak

Cilj sprovedenog istraživanja je ispitivanje kako sručni saradnici (pedagozi) procenjuju doprinos spoljašnjeg vrednovanja i da li uočavaju njegov značaj za unapređenje rada i lični i profesionalni razvoj. Podaci su prikupljeni tehnikom anketiranja, a kao instrumenti korišćeni su anketni upitnik i skala procene. Uzorak je činilo osam stručnih saradnika iz osam škola koje su prošle spoljašnje vrednovanje. Dobijeni rezultati ukazuju da stručni saradnici procenjuju spoljašnje vrednovanje rada škola kao važan doprinos, ali pokazuju i razlike u pogledu tih shvatanja i otvaraju mogućnost nastavka istraživanja uzroka ovakvih shvatanja nastavnika.

Detalji članka

Kako citirati
MIHAJLOV, Tatjana Z.; ANDEVSKI, Milica J.. ANALIZA STAVOVA PEDAGOGA PREMA SPOLJAŠNJEM VREDNOVANJU. Zbornik Odseka za pedagogiju, [S.l.], v. 25, p. 131-144, jan. 1970. ISSN 2466-5207. Dostupno na: <http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/1842>. Datum pristupa: 26 sep. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/zop.2016.25.131-144.
Ključne reči
stručni saradnici, stavovi, spoljašnje vrednovanje
Broj časopisa
Sekcija
Članci