ANALIZA STAVOVA PEDAGOGA PREMA SPOLJAŠNJEM VREDNOVANJU

  • Tatjana Z. Mihajlov Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školska uprava Zrenjanin
  • Milica J. Andevski Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Sažetak

Cilj sprovedenog istraživanja je ispitivanje kako sručni saradnici (pedagozi) procenjuju doprinos spoljašnjeg vrednovanja i da li uočavaju njegov značaj za unapređenje rada i lični i profesionalni razvoj. Podaci su prikupljeni tehnikom anketiranja, a kao instrumenti korišćeni su anketni upitnik i skala procene. Uzorak je činilo osam stručnih saradnika iz osam škola koje su prošle spoljašnje vrednovanje. Dobijeni rezultati ukazuju da stručni saradnici procenjuju spoljašnje vrednovanje rada škola kao važan doprinos, ali pokazuju i razlike u pogledu tih shvatanja i otvaraju mogućnost nastavka istraživanja uzroka ovakvih shvatanja nastavnika.

Objavljeno
Aug 23, 2017
Kako citirati
MIHAJLOV, Tatjana Z.; ANDEVSKI, Milica J.. ANALIZA STAVOVA PEDAGOGA PREMA SPOLJAŠNJEM VREDNOVANJU. Zbornik Odseka za pedagogiju, [S.l.], v. 25, p. 131-144, jan. 1970. ISSN 2466-5207. Dostupno na: <http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/1842>. Datum pristupa: 23 aug. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/zop.2016.25.131-144.
Broj časopisa
Sekcija
Članci

Ključne reči

stručni saradnici, stavovi, spoljašnje vrednovanje