RODNOOSETLJIVA ANALIZA ČITANKI ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA SRPSKI JEZIK, SRPSKI KAO NEMATERNJI I MAĐARSKI JEZIK

Glavni sadržaj članka

Margareta V. Bašaragin Svenka L. Savić

Sažetak

Mnogobrojna istraživanja potvrđuju da je tradicionalni patrijarhalni model prisutan u kurikulumima za osnovnu školu. Takođe, potvrđuju postojanje skrivenog ili nevidljivog kurikuluma, kojim se učenicima_ama prenose nepropisani i neplanirani vrednosni stavovi i obrasci ponašanja. Time se dečaci i devojčice i socijalizaciju za drugačije uloge i posredno se utiče na formiranje rodno zasnovanih modela ponašanja. Cilj ovog rada je dekonstrukcija sadržaja i koncepcije čitanki za osmi razred osnovne škole za srpski jezik, srpski kao nematernji i mađarski jezik, čitanki koje su trenutno u upotrebi u Vojvodini, a kroz prizmu rodno oseljive analize kako bi se utvrdilo da li je zaživeo proces integracije rodne ravnopravnosti u udžbenicina u smislu nediskriminatorne obrazovne prakse. Za rodno osetljivu analizu čitanki koriste se istraživački instrumenti sastavljeni za potrebe regionalnog projekta „Rodno senzitivni udžbenici i učionička praksa u regionu Balkana“ (IX 2005-IX 2007). Rezultati potvrđuju da čitanke i dalje reflektuju rodne stereotipe svojim sadržajem i koncepcijom; za prava žena i probleme nejednakosti ne postoji zainteresovanost. Muškarci dominiraju i kao autori književnih tekstova i kao likovi reprezentovani u njima i na slikovnim prilozima uz tekst. Oni su glavni nosioci radnje, sukoba i inicijatori su njihovog razrešavanja. Delovanje ženskih likova usmereno je na nemu podršku muškog društva u kojem je fizička i emotivna briga za dobrobit drugih u porodici i društvu visoko kotirana. Danas ne postoje mehanizmi kojima bi se kontrolisale i otklonile postojeće neusaglašenosti standarda kvaliteta udžbenika koji se odnose na principe jednakih mogućnosti i nediskriminatorne prakse sa sadržajem i koncepcijom udžbenika.

Detalji članka

Kako citirati
BAŠARAGIN, Margareta V.; SAVIĆ, Svenka L.. RODNOOSETLJIVA ANALIZA ČITANKI ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA SRPSKI JEZIK, SRPSKI KAO NEMATERNJI I MAĐARSKI JEZIK. Zbornik Odseka za pedagogiju, [S.l.], v. 25, p. 75-97, jan. 1970. ISSN 2466-5207. Dostupno na: <http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/1839>. Datum pristupa: 22 sep. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/zop.2016.25.75-97.
Ključne reči
čitanke za osmi razred osnovne škole, mađarski jezik, rodno osetljiva analiza, srpski jezik
Broj časopisa
Sekcija
Članci