VANINTELEKTUALNI ČINIOCI OSTVARENJA DAROVITOSTI

Glavni sadržaj članka

Milena M. Letić Biljana S. Lungulov

Sažetak

Polazeći od savremenih koncepcija darovitosti koje naglašavaju značaj personalnih i sredinskih karakteristika za aktuelizaciju visokih sposobnosti, autorke rada, koristeći metodu teorijske analize, daju pregled istraživanja povezanosti svojstava ličnosti i sredinskih prilika sa ostvarenjem darovitosti. Učinjen je pokušaj da se upotpune saznanja o vanintelektualnoj sferi darovitih u nadi da će se tako dobiti obuhvatnija slika činilaca ostvarenja darovitosti od one kojom se danas raspolaže.


Opšti nalaz svih pomenutih istraživanja sadržan je u konstataciji da sudbina izuzetnih potencijala umnogome zavisi od vanintelektualnih činilaca. Natprosečne sposobnosti su svakako važan elemenat darovitosti, jer omogućuju kvalitetnije bavljenje određenim aktivnostima, ali, same po sebi, one nisu dovoljne da bi se darovitost iskazala u izuzetnim postignućima.


Premda osobe darovite u različitim domenima imaju mnoge zajedničke karakteristike, njihovi profili ličnosti, kao i sredinske prilike, pokazuju i određene specifičnosti, što upućuje na konstataciju da se fenomen darovitosti može precizno sagledati jedino ako se locira u okvire pojedinačnih domena. Stoga, autorke zaključuju da osim multidimenzionalnosti, kao krucijalnog modernog obeležja konstrukta darovitosti, referentni okvir istraživanja ovog problema mora biti definisan i u terminima konkretnog domena manifestovanja izvrsnosti.

Detalji članka

Kako citirati
LETIĆ, Milena M.; LUNGULOV, Biljana S.. VANINTELEKTUALNI ČINIOCI OSTVARENJA DAROVITOSTI. Zbornik Odseka za pedagogiju, [S.l.], v. 25, p. 57-74, jan. 1970. ISSN 2466-5207. Dostupno na: <http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/1838>. Datum pristupa: 21 sep. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/zop.2016.25.57-74.
Ključne reči
darovitost, ostvarenje darovitosti, svojstva ličnosti, sredinske prilike
Broj časopisa
Sekcija
Članci