ŠTA PRUŽAJU MEĐUNARODNE KOMPARATIVNE STUDIJE OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA?

Glavni sadržaj članka

Milica J. Andevski

Sažetak

Internacionalne empirijske komparativne studije realizovane proteklih godina, poznatije pod skraćenicama: PISA, TIMSS, IGLU, CIVED, „Reading Literacy”, ispituju, pre svega, rezultate, učinak (output), postignuća učenika u različitim nacionalnim školskim sistemima. U radu se govori o mogućnostima i granicama koje pružaju ove internacionalne komparativne studije postignuća, njihovim oblastima delovanja, metodičkim polazištima koja ih prate, problemima, ali i koristima koje ove studije donose, pri čemu se misli na refleksiju u javnosti, školsku i nastavnu praksu, kao i implikacije na dalja istraživanja u oblasti vaspitanja, obrazovanja i teorije obrazovanja. Rezultati ovih studija treba da najpre ministre, planere obrazovanja i političare stave u poziciju da učinak svog sistema obrazovanja uporede sa drugim kako bi bolje procenili jake i slabe strane nacionalnog sistema obrazovanja i, potom, ponudili primerenije školsko-organizaciono-obrazovno političke odluke.

Detalji članka

Kako citirati
ANDEVSKI, Milica J.. ŠTA PRUŽAJU MEĐUNARODNE KOMPARATIVNE STUDIJE OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA?. Zbornik Odseka za pedagogiju, [S.l.], v. 25, p. 23-39, jan. 1970. ISSN 2466-5207. Dostupno na: <http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/1836>. Datum pristupa: 23 sep. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/zop.2016.25.23-39.
Ključne reči
internacionalne komparativne studije, postignuće, sistem obrazovanja
Broj časopisa
Sekcija
Članci

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##