Zuković, Slađana. "KARAKTERISTIKE I KLJUČNI FAKTORI EFIKASNOG SAVETODAVNOG RADA" Zbornik Odseka za pedagogiju [Online], Godina 25(20 September 2017)