Zuković, Slađana. "KARAKTERISTIKE I KLJUČNI FAKTORI EFIKASNOG SAVETODAVNOG RADA." Zbornik Odseka za pedagogiju [Online], 25 (2016): 99-113. Web. 20 Sep. 2017