Zuković, .... (2017). KARAKTERISTIKE I KLJUČNI FAKTORI EFIKASNOG SAVETODAVNOG RADA. Zbornik Odseka Za Pedagogiju, 25, 99-113. doi:10.19090/zop.2016.25.99-113