ANDEVSKI, Milica J.. ŠTA PRUŽAJU MEĐUNARODNE KOMPARATIVNE STUDIJE OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA?. Zbornik Odseka za pedagogiju, [S.l.], v. 25, p. 23-39, jan. 1970. ISSN 2466-5207. Dostupno na: <http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/1836>. Datum pristupa: 20 sep. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/zop.2016.25.23-39.