Zloković, Jasminka, I Lukajić, Andrea. "OSNAŽIVANJE OBITELJI KROZ POTICANJE POZITIVNIH ODNOSA I OBITELJSKE KOHEZIJE" Zbornik Odseka za pedagogiju [Online], Godina 25(20 September 2017)