Zloković, ...., & Lukajić, .... (2017). OSNAŽIVANJE OBITELJI KROZ POTICANJE POZITIVNIH ODNOSA I OBITELJSKE KOHEZIJE. Zbornik Odseka Za Pedagogiju, 25, 7-22. doi:10.19090/zop.2016.25.7-22